למצא עבודה זו עבודה, ככל שהניסיון התעסוקתי יתפתח, תהליך חיפוש העבודה עורך זמן ממושך יותר ומשאבים פחות זמינים. כדי לא לחפש את מקום עבודתך בלחץ, משרה זמנית מעניקה שקט זמני, ללא לחץ כלכלי, ומאפשר בחירה להמשך חיפוש ומציאת מקום עבודת הבא.